Ön Bilgilendirme

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1 - KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait http://www.tekbitekim.com internet sitesinden, elektronik ortamda satın aldığı hizmetin, aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, ifa koşulları vs. hizmet konusu ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sair konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.tekbitekim.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından satın alınan hizmet üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 2 -  SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Ticari Ünvan :Tekbitekim Danışmanlık Eğitim Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “TEKBİTEKİM” olarak anılacaktır)

Adres  : Simpaş Altınoran Kule K-3 No: 27 Kat:4 İlkbahar Mahallesi Çankaya- Ankara

Telefon Numarası            : 0-533-6135574

İnternet Adresi                 : www.tekbitekim.com

E-Posta Adresi                 : info@tekbitekim.com

 

MADDE 3 -  SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

 

(İşbu kısımda sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır)

 

TekBiTekim Sistemi; alıcının, rakamlarına,  yani kendi yapılarına ve kişiliklerine uygun eş bulmalarını sağlayan bir sistemdir.  Matematiksel bir formülle eşleştirme yapan özel bir program ile çalışmaktadır. 

TekBiTekim Sistemi ile oluşturulan sisteme kaydolanlar (sözleşmenin tarafı olan alıcılar), önce doğum tarihleri temel alınarak kendi rakamlarına uygun kişi ile denk getirilecek, ardından sosyal endikasyonlara bakılarak ciddi bir elemeye tabi tutulduktan sonra tanışmaları sağlanacaktır.

Sözleşme ilişkisinin kurulmasıyla, alıcı, program tarafından anında sisteme kayıtlı olan tüm karşı cinsle (diğer alıcılar ile), uygunluk  taramasına  tabi  tutulacaktır.  Sisteme, her bir yeni giriş yapıldığında  program  bu işlemi  otomatik olarak  tekrarlayacaktır.

Programın doğru çalışabilmesi için, alıcının, doğru doğum tarihini bilmesi gerekmektedir/zorunludur.  

Başvuru formunu, tam ve doğru olarak dolduran, Başvuru/Sisteme Kayıt ücretini  (KDV dahil 360 TL) yatıran alıcıya, sistem tarafından, elektronik posta aracılığı ile sözleşme ilişkisinin kurulduğu ve kayıtlarının gerçekleştiği bilgisi kayıt numarası ile birlikte gönderilecek, bu andan itibaren alıcı ile sözleşme ilişkisi kurulmuş olacak, sözleşmenin ifasına başlanacak ve alıcı Tekbitekim Sistemi’ne dahil olacaktır.

Uygun aday belirlendiğinde, alıcılara, telefon ve elektronik posta yolu ile  karşı cinsin kimliği verilmeksizin, genel özellikleri aktarılacak ve adayların (alıcıların) her ikisinin de onayı alınacaktır.

Her iki aday (alıcılar)  da, onay verdikten sonra, organizasyon bedeli ücreti (KDV dahil 450 TL) yatıracaktır.

Organizasyon bedeli ücreti yatırıldıktan sonra, alıcıların, yazılı olarak bildirmiş oldukları ve her iki alıcıya da mümkün olan en uygun şehir, tarih ve saatte, tanışma buluşması, TekBiTekim tarafından organize edilecektir.

Sisteme başvurular Türkiye’nin her yerinden olabilmekte, ancak buluşma organizasyonları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılabilmektedir. Adayların buluşma organizasyonu için bu şehirlerden birini seçmeleri gerekmektedir.

Yapılan organizasyona ilişkin olarak, alıcıların bildirmiş oldukları adreslerine, ad-soyad, buluşma yeri, buluşma saati ve menüyü içerir kişiye özel davetiye kargo ile gönderilecektir.

Tanışma buluşması yeri,  şık ve nezih bir cafe- restoran olacak ve  TekBiTekim tarafından belirlenecektir.  Adaylar (alıcılar), kendileri için özel olarak hazırlanmış, ancak çevrenin dikkatini çekmeyecek  bir  masada  oturacaklardır.   Menü, buluşmanın yapılacağa saate uygun olarak  (aperatif şeklinde) TekBiTekim  tarafından  belirlenecek  ve   alkol  içermeyecektir. TekBiTekim  tarafından  belirlenen menünün ücreti, TekBiTekim tarafından ödenecektir.  Menünün dışına çıkılmaması şartı ile alıcılar bir ödeme yapmayacaklardır.

Adaylar (alıcılar), tanışma buluşması sonrası 1 (bir) hafta  içerisinde  ‘değerlendirme formunu’  doldurmak ve sisteme geri bildirim yapmakla yükümlüdür. Bu değerlendirme formunun doldurulması ve sisteme geri bildirim yapılması,

 1. a) Değerlendirme ve geri bildirim olumlu ise; alıcılara daha sonra verilecek danışmalık hizmeti için (bu hizmet, her iki adaya (alıcıya) da telefon ile 10’ar dakikalık, rakamlara göre karşı tarafın kişilik özellikleri ve ilişkinin daha güzel gelişmesi için dikkat etmeleri gereken ip uçları şeklindedir),
 2. b) Değerlendirme ve geri bildirim olumsuz ise yeniden TekBiTekim Sistemi’ne ücretsiz olarak dahil olmaları için,

gerekli ve zorunludur.

Birbirlerine olumlu bakmaları durumunda, her iki adaya (alıcıya) da telefon ile 10’ar dakikalık, rakamlara göre karşı tarafın kişilik özellikleri ve ilişkinin daha güzel gelişmesi için dikkat etmeleri gereken ip uçları verilecektir.

Adaylar (alıcılar), birbirleriyle anlaşarak evlenme kararı aldıkları takdirde,  TekBiTekim tarafından belirlenecek, kendilerine özel bir düğün hediyesi  gönderilecektir. Evlenen  çiftlere eğer isterlerse  TekBiTekim  Sistemi, en uygun düğün tarihini  de hesaplayacaktır.

TekBiTekim Sistemi’ne dahil olan herkes (alıcılar), talep ettikleri takdirde Yrd. Doç. Dr. Sibel Arda tarafından verilen bireysel seanslardan %10 indirimli olarak yararlanabileceklerdir.

 

 

MADDE 4 -  ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

Alıcı, aşağıda yer alan sözleşme koşullarını kabul ettiğini, bu koşullara aykırı davrandığında satıcıdan hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını taahhüt ve beyan eder,

 1. a) 18 yaş ve üzerinde olduğunu
 2. b) Başvurunun yapıldığı tarihte bekar olduğunu
 3. c) Başvuruyu bizzat kendisinin yaptığını
 4. d) Başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurduğunu
 5. e) Uygun bir eş adayı çıkıncaya kadar geçen süre içerisinde, evlendiği ya da ciddi bir ilişkiye başladığı hallerde, durumu sisteme bildireceğini ve kaydının silinmesini sağlayacağını
 6. f) Evlilik amacıyla sözleşmenin tarafı olduğunu, genel ahlak ve adaba aykırı yahut suç teşkil eden, hal, tutum ve/veya davranış içerisinde olmayacağını, bu durumlarda hiçbir ihtar yapılmaksızın, sistemden çıkarılacağını, sisteme tekrar kabul edilmeyeceğini
 7. g) Aşağıda “ALICININ HAKLARI” maddesinde yer alan nedenler ile alıcının, sisteme geri dönmesi halinde, her uygun aday çıktığında tanışma buluşması için tekrar ücret ödeyeceğini
 8. h) Sisteme dahil olan kişinin (alıcının), hiçbir gerekçe göstermeksizin, istediği zaman, sistemdeki kaydını yazılı olarak ve/veya elektronik posta yolu ile, TekBiTekim’e bildirim yapmak koşulu ile sildirebileceği, sistemden çıkabileceği, ancak ödediği ücreti hiçbir hal ve şartta geri isteyemeyeceği

 

MADDE 5 -  ALICININ HAKLARI

 

 1. a) Sisteme dahil olan kişi (alıcı), hiçbir gerekçe göstermeksizin, istediği zaman, yazılı olarak ve/veya elektronik posta yolu ile Tekbitekim’e bildirim yapmak koşulu ile, sistemdeki kaydını sildirebilir ve sistemden çıkabilir. Kaydını kendi isteği ile sildiren kişi (alıcı), herhangi bir başvuru ücreti ödemeksizin, talebi halinde, istediği zaman, sisteme tekrar dahil edilecektir.
 2. b) Sisteme dahil olan kişi (alıcı), kendi isteği ile ayrılmadığı ya da evlenerek sistemden çıkmadığı müddetçe süresiz olarak sistem içerisinde kalabilecektir.
 3. c) Tanışma aşamasında, tarafların (alıcıların) birbirlerini beğenmemeleri halinde, tanışma buluşması sonrası, 1 (bir) hafta içerisinde, ‘değerlendirme formunu’ doldurmak ve sisteme geri bildirim yapmak koşuluyla, taraflar (alıcılar), tekrar giriş ücreti ödemeksizin sisteme yeniden dahil edileceklerdir.
 4. d) Bu (3) koşul dışında, sistemden her ne sebeple çıkmış olursa olsun, alıcı, sisteme tekrar dahil olmak istediğinde, başvuru formunu, tam ve doğru olarak doldurmak, Başvuru/Sisteme Kayıt ücretini tekrar yatırmak durumundadır.
 5. e) Organizasyon bedeli ücretini yatıran alıcıya, tanışma buluşması organizasyonuna ilişkin, bildirmiş olduğu adresine, ad-soyad, buluşma yeri, buluşma saati ve menüyü içerir kişiye özel davetiye ulaşmadığı takdirde ve yazılı talebi halinde, organizasyon bedeli ücreti, (7) işgünü içerisinde iade edilecektir. Ancak, alıcının, adres bilgilerini TekBiTekim’e hatalı olarak bildirdiği, kargoyu almaktan imtina ettiği yahut adres değişikliğini TekBiTekim’e bildirmediği durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır.
 6. f) Organizasyon bedeli ücretini yatıran alıcı, diğer alıcının, tanışma buluşmasına gelmemesi halinde, hazırlanan menüden faydalanabilecek ve yazılı talebi halinde alıcıya, tanışma buluşması ücreti, (7) işgünü içerisinde iade edilecektir.

 

MADDE 6 -  SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. a) Başvuru formunun eksik ve/veya hatalı olarak doldurulması halinde doğabilecek uyuşmazlıklardan TekBiTekim sorumlu değildir.
 2. b) TekBiTekim Sistemi’ne kayıt olan kişilere (alıcılara) ait hiçbir bilgi, başka kişi, kurum ya da kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.
 3. c) Alıcıya, ne kadar süre içerisinde uygun bir adayın çıkacağı TekBiTekim tarafından garanti edilmemektedir.
 4. d) Alıcıya, mutlaka uygun bir adayın çıkacağı TekBiTekim tarafından garanti edilmemektedir.
 5. e) Tanışma aşamasında, alıcıların bir araya gelmelerinden sonra, birbirlerinden etkilenmeleri ve/veya evlenme kararı almaları, TekBiTekim tarafından garanti edilmemektedir.
 6. f) Alıcıların evlenmeleri halinde, evliliklerindeki anlaşmazlıklardan TekBiTekim sorumlu değildir.

 

MADDE 7 -  ŞİKAYETLER

 

Alıcı tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili şikayetlerin http://www.tekbitekim.com adresinde yer alan elektronik posta adresine yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 8 -  HİZMET BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

 

Hizmet Bedeli Ücretler

 1. a) Başvuru ve Sisteme Kayıt İçin 360 TL (KDV Dahil)
 2. b) Organizasyon Bedeli İçin 450 TL (KDV Dahil)

 

Hizmet Bedeli Ücretlerin Ödeme Şekli ve Koşulları

 1. a) Ödeme, işbu ön bilgilendirme formunun, okunup/kabul edilip, onaylanmasından sonra yapılacaktır.
 2. b) Ücret, kredi kartı veya havale/ eft yolu ile tek seferde ödenecektir.
 3. c) Ücret, her bir takvim yılı için geçerlidir.
 4. d) Tanışma buluşmasının, alıcının, sözleşme ilişkisi kurduğu takvim yılının içerisinde gerçekleşmemesi halinde, alıcıya, ücret değişikliği yansıtılmayacaktır.
 5. e) Kaydını kendi isteği ile sildiren kişi (alıcı), herhangi bir başvuru ücreti ödemeksizin, talebi halinde, istediği zaman, sisteme tekrar dahil edilecektir. Ancak; uygun aday çıktığında, tanışma buluşması için tekrar ücret ödenecek ve bu ücret, tanışma buluşmasının gerçekleşeceği takvim yılı için belirlenen ücret olacaktır.
 6. f) Tanışma buluşmasında, tarafların (alıcıların) birbirlerini beğenmemeleri halinde, taraflar (alıcılar), tekrar giriş ücreti ödemeksizin sisteme yeniden dahil edileceklerdir. Ancak; uygun aday çıktığında, organizasyon bedeli için tekrar ücret ödenecek ve bu ücret, tanışma buluşmasının gerçekleşeceği takvim yılı için belirlenen ücret olacaktır.

 

 

MADDE 9 -  CAYMA HAKKI

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Uyarınca;

 1. a) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 2. b) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

MADDE 10 -  CAYMA HAKKININ KULLANIMI

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Uyarınca;

 1. a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
 2. b) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir.  İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.
 3. c) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.
 4. d) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

MADDE 11 -  CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Uyarınca Tüketici Aşağıdaki Sözleşmelerde Cayma Hakkını Kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 12 -  SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İFAYA BAŞLANMASI

 

Başvuru formunun, tam ve doğru olarak doldurulması, işbu ön bilgilendirme formunun, elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak kabul edilmesi, Başvuru/Sisteme Kayıt ücretinin yatırılması, alıcıya, sistem tarafından, e-posta aracılığı ile sözleşme ilişkisinin kurulduğu ve kayıtlarının gerçekleştiği bilgisinin kayıt numarası ile birlikte gönderilmesi ile birlikte Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulacak, sözleşmenin ifasına başlanacak ve alıcı TekBiTekim Sistemi’ne dahil olacaktır.

 

MADDE 13 -  YETKİLİ MAHKEME

 

Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


TÜKETİCİ                      :

Ad Soyad                          : 

Eposta                               : 

Tarih                                 : 

 

 

EK:

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 -Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

  

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

  

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 

 -Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

  

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

 -Tüketicinin adı ve soyadı:

  

-Tüketicinin adresi:

 

 -Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

 -Tarih: